กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวพิชชาภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0844181804
อีเมล์ : Jab_pitchapa@hotmail.com