กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ อ้วนวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
อีเมล์ : teerayuth.oun@gmail.com

นางสาวรักษณาลี สุริหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0928624436
อีเมล์ : ita453010511089@gmail.com