กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธีระยุทธ อ้วนวงค์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรักษณาลี สุริหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1