ข่าวประชาสัมพันธ์
มอบทุนการศึกษาเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนประพฤติดีและมีจิตสาธารณะ
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
เข้าร่วมกิจกรรมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 63
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ร่วมรับชมและรับฟังแนวนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาในรูปแบบ "สพฐ.วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ"
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ทำบุญวันออกพรรษา ปี 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการธนาคารขยะ ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ตัวแทนคณะครู รร.กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ร่วมแสดงมุทิตาจิตผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ปีงบประ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ นำคณะครู และนักเรียน กราบสรีระสังขารและร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
รับการกำกับ ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สถานศึกษาคู่พัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกั
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
รับมอบทุนการศึกษาจาก อบจ. ร้อยเอ็ด ตามโครงการทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรีย
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
โครงการเยาวชนวัยใสสุขภาวะดีมีสุนทรียภาพ ห่างไกลอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ต้อนรับคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สพฐ. ระยะที่ ๒ การเรียนรู้
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ร่วมโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา โรงเรียนในสหวิทยาเขตเมืองเกษปทุม
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์และวิทยาลัยเทคนิคเกษตรวิสัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการเ
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระยะที่
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 63
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เสริมทักษะอาชีพวิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63
โครงการ บวร ออนทัวร์ สภาวัฒนธรรมบ้านกู่กาสิงห์ ณ วัดสว่างอารมณ์(กู่)
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63
นำเสนอการดำเนินงานโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อม
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 63