รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์
359 หมู่ 1   ตำบลกู่กาสิงห์  อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45150
เบอร์โทรศัพท์ 0


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :